HE 48/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle joukkolainanhaltijoiden edustajaa koskevaksi laiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki joukkolainanhaltijoiden edustajasta
Vahvistettu25.08.2017
Säädöskokoelma574/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu25.08.2017
Säädöskokoelma575/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
Vahvistettu25.08.2017
Säädöskokoelma576/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 16 §:n muuttamisesta
Vahvistettu25.08.2017
Säädöskokoelma577/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta
PäätösHylätty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 5
Annettu
Päivämäärä11.05.2017
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Allekirjoittajavaltiovarainministeri
Petteri  Orpo
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä12.05.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä16.05.2017
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.05.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä22.06.2017
Mietintö pantiin pöydälle 26.6.2017 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä22.06.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.06.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 48/2017 vp sisältyvien 1.-4., 6. ja 8.-9. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 10. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 48/2017 vp sisältyvien 5. ja 7. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.06.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä29.06.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 48/2017 vp sisältyvät 1.-4., 6. ja 8.-9. lakiehdotuksen.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 10. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 48/2017 vp sisältyvien 5. ja 7. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä29.06.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä03.07.2017
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä06.07.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut17.05.2017
Käsittely päättynyt21.06.2017
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatjoukkovelkakirjat  elinkeinonharjoittajat  arvopaperimarkkinat  hyvä tapa  tiedonantovelvollisuus  oikeushenkilö  rahoitusmarkkinat  sijoittajansuoja  sopimukset  rekisterit  valvonta  kanteet  konkurssi  vakuudet  sijoituspalvelut  Finanssivalvonta 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (21)
Latest publish 18.10.2018 12.13