Direct link to content

HE 48/2017 vp Asiantuntijalausunnot

Latest publish 18.10.2018 12.13
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle joukkolainanhaltijoiden edustajaa koskevaksi laiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valiokuntien asiantuntijalausunnot