HE 48/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle joukkolainanhaltijoiden edustajaa koskevaksi laiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 48/2017 vp TaV 31.05.2017 asiamies Mirjami Kajander-Saarikoski, Finanssiala ry Asiantuntijalausunto 
HE 48/2017 vp TaV 31.05.2017 johtaja Jukka Karhapää, Intertrust (Finland) Oy Asiantuntijalausunto 
HE 48/2017 vp TaV 31.05.2017 toimitusjohtaja Sari Lounasmeri, Suomen Pörssisäätiö Asiantuntijalausunto 
HE 48/2017 vp TaV 31.05.2017 Perheyritysten liitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 48/2017 vp TaV 31.05.2017 OP Ryhmä Asiantuntijalausunto 
HE 48/2017 vp TaV 31.05.2017 Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Asiantuntijalausunto 
HE 48/2017 vp TaV 31.05.2017 Nordic Trustee Oy Asiantuntijalausunto 
HE 48/2017 vp TaV 31.05.2017 Suomen pääomasijoitusyhdistys ry Asiantuntijalausunto 
HE 48/2017 vp TaV 31.05.2017 Compliance Officer, sijoitustoiminto Jouni Herkama, Keva Asiantuntijalausunto 
HE 48/2017 vp TaV 31.05.2017 professori (emeritus) Jarno Tepora Asiantuntijalausunto 
HE 48/2017 vp TaV 31.05.2017 Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry Asiantuntijalausunto 
HE 48/2017 vp TaV 31.05.2017 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 48/2017 vp TaV 31.05.2017 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 48/2017 vp TaV 31.05.2017 Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto 
HE 48/2017 vp TaV 31.05.2017 johtava asiantuntija Ville Kajala, Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto 
HE 48/2017 vp TaV 31.05.2017 asiantuntija Santeri Suominen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 48/2017 vp TaV 31.05.2017 lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 48/2017 vp TaV 31.05.2017 tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 48/2017 vp TaV 31.05.2017 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 48/2017 vp TaV 01.06.2017 Suomen Asianajajaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 48/2017 vp TaV 07.06.2017 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 18.10.2018 12.13