Latest publish 26.6.2019 10.49
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 48/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 8 §:n muuttamisesta ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 9 a §:n muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista
Vahvistettu
13.06.2018
Säädöskokoelma
447/2018
Sopimussarja
72/2018
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
13.06.2018
Säädöskokoelma
448/2018
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 9 a §:n muuttamisesta
Vahvistettu
13.06.2018
Säädöskokoelma
449/2018
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
 Merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2016 tehdyt muutokset
Säädöskokoelma
1029/2018
Sopimussarja
73/2018
Päätös
Hyväksytty

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä12.04.2018AllekirjoittajatyöministeriJari LindströmAllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriöEsittelijävanhempi hallitussihteeriNico Steiner Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

13.04.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

19.04.2018
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

23.05.2018
Mietintö pantiin pöydälle 24.5.2018 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

24.05.2018
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 48/2018 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

29.05.2018
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 48/2018 vp tarkoitetut merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2016 tehdyt muutokset.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 48/2018 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

01.06.2018
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

05.06.2018
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut20.04.2018
Käsittely päättynyt22.05.2018

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

merenkulkukansainväliset sopimuksettyöympäristöruokahuoltotyösuojelutyöaikavesikulkuneuvotsertifikaatitKansainvälinen työjärjestö