HE 48/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 8 §:n muuttamisesta ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 9 a §:n muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista
Vahvistettu13.06.2018
Säädöskokoelma447/2018
Sopimussarja72/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Vahvistettu13.06.2018
Säädöskokoelma448/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 9 a §:n muuttamisesta
Vahvistettu13.06.2018
Säädöskokoelma449/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke Merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2016 tehdyt muutokset
Säädöskokoelma1029/2018
Sopimussarja73/2018
PäätösHyväksytty
Annettu
Päivämäärä12.04.2018
Allekirjoittajatyöministeri
Jari  Lindström
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Esittelijäundefined
vanhempi hallitussihteeri
Nico  Steiner
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä13.04.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä19.04.2018
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä19.04.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä23.05.2018
Mietintö pantiin pöydälle 24.5.2018 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä23.05.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.05.2018
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 48/2018 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.05.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä29.05.2018
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 48/2018 vp tarkoitetut merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2016 tehdyt muutokset.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 48/2018 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä29.05.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä01.06.2018
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä05.06.2018
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut20.04.2018
Käsittely päättynyt22.05.2018
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatmerenkulku  kansainväliset sopimukset  työympäristö  ruokahuolto  työsuojelu  työaika  vesikulkuneuvot  sertifikaatit  Kansainvälinen työjärjestö 
Latest publish 26.6.2019 10.49