HE 48/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta väliaikaisesti sovellettavia menettelyjä koskeviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki eräistä maa-, metsä-, kala- ja porotalouden sekä maaseudun kehittämisen tukiin covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä
Vahvistettu30.04.2020
Säädöskokoelma300/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki yhteismetsälaissa ja yhteisaluelaissa tarkoitettujen osakaskuntien kokousten sekä eräiden poronhoitolaissa tarkoitettujen kokousten väliaikaisesta järjestämisestä
Vahvistettu30.04.2020
Säädöskokoelma301/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitettujen toimituskokousten järjestämisessä covid-19 –epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä
Vahvistettu30.04.2020
Säädöskokoelma302/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki kalastuslain 130 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vahvistettu30.04.2020
Säädöskokoelma303/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki metsästyslain 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vahvistettu30.04.2020
Säädöskokoelma304/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä16.04.2020
Allekirjoittajamaa- ja metsätalousministeri
Jari  Leppä
AllekirjoittajaMaa- ja metsätalousministeriö
Esittelijäundefined
lainsäädäntöneuvos
Susanna  Paakkola
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä17.04.2020
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä17.04.2020
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä17.04.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä21.04.2020
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 21.4.2020 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.04.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.04.2020
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 48/2020 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.04.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.04.2020
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 48/2020 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.04.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä24.04.2020
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä27.04.2020
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut21.04.2020
Käsittely päättynyt21.04.2020
+ Maa- ja metsätalousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatetäkokoukset  tartuntataudit  koronavirukset  poikkeusolot  avustukset  maatalous  porotalous  maaseutu  valtiontuki  määräaika  rahastot  metsätalous  kiinteistötoimitus  kalastus  metsästys  ammunta  kokoukset 
Latest publish 31.7.2020 10.19