Latest publish 7.10.2021 14.51
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 48/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta väliaikaisesti sovellettavia menettelyjä koskeviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki eräistä maa-, metsä-, kala- ja porotalouden sekä maaseudun kehittämisen tukiin covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä
Vahvistettu
30.04.2020
Säädöskokoelma
300/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki yhteismetsälaissa ja yhteisaluelaissa tarkoitettujen osakaskuntien kokousten sekä eräiden poronhoitolaissa tarkoitettujen kokousten väliaikaisesta järjestämisestä
Vahvistettu
30.04.2020
Säädöskokoelma
301/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitettujen toimituskokousten järjestämisessä covid-19 –epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä
Vahvistettu
30.04.2020
Säädöskokoelma
302/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki kalastuslain 130 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vahvistettu
30.04.2020
Säädöskokoelma
303/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki metsästyslain 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vahvistettu
30.04.2020
Säädöskokoelma
304/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä16.04.2020Allekirjoittajamaa- ja metsätalousministeriJari LeppäAllekirjoittajaMaa- ja metsätalousministeriöEsittelijälainsäädäntöneuvosSusanna PaakkolaValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

17.04.2020
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

17.04.2020
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

21.04.2020
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 21.4.2020 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

21.04.2020
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 48/2020 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

24.04.2020
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 48/2020 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

24.04.2020
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

27.04.2020
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut21.04.2020
Käsittely päättynyt21.04.2020

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

etäkokouksettartuntatauditkoronaviruksetpoikkeusolotavustuksetmaatalousporotalousmaaseutuvaltiontukimääräaikarahastotmetsätalouskiinteistötoimituskalastusmetsästysammuntakokoukset