HE 49/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Valmistava keskustelu
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Liikesalaisuuslaki
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki työsopimuslain 3 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 4 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 110
Annettu
Päivämäärä12.04.2018
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
elinkeinoministeri
Mika  Lintilä
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä13.04.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä24.04.2018
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.04.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut25.04.2018
+ Talousvaliokunta
+ Lakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatliikesalaisuus  oikeusturva  direktiivit  riita-asiat  käräjäoikeudet  markkinaoikeus  toimivalta  oikeuspaikat  teollisoikeus  tekijänoikeus  sananvapaus  työsopimukset  ammattisalaisuus  salassapitovelvollisuus  yritystoiminta  väärinkäyttö  vahingonkorvaus  Euroopan unioni 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (24)
Viimeksi julkaistu 12.6.2018 15:13