HE 49/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Liikesalaisuuslaki
Vahvistettu10.08.2018
Säädöskokoelma595/2018
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu10.08.2018
Säädöskokoelma596/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki työsopimuslain 3 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta
Vahvistettu10.08.2018
Säädöskokoelma597/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 4 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
Vahvistettu10.08.2018
Säädöskokoelma598/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
Vahvistettu10.08.2018
Säädöskokoelma599/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 111
Annettu
Päivämäärä12.04.2018
Allekirjoittajaelinkeinoministeri
Mika  Lintilä
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Esittelijäundefined
hallitussihteeri
Paula  Laine-Nordström
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä13.04.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä24.04.2018
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.04.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä19.06.2018
Mietintö pantiin pöydälle 20.6.2018 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä19.06.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä20.06.2018
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä20.06.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.06.2018
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 49/2018 vp sisältyvien 1.-115. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 116. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.06.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.06.2018
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.06.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä27.06.2018
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 49/2018 vp sisältyvät 1.-115. lakiehdotuksen.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 116. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä27.06.2018
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 49/2018 vp sisältyvät 1.-115. lakiehdotuksen.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 116. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä27.06.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä03.07.2018
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä05.07.2018
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut25.04.2018
Käsittely päättynyt19.06.2018
+ Talousvaliokunta
+ Lakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatliikesalaisuus  oikeusturva  direktiivit  riita-asiat  käräjäoikeudet  markkinaoikeus  toimivalta  oikeuspaikat  teollisoikeus  tekijänoikeus  sananvapaus  työsopimukset  ammattisalaisuus  salassapitovelvollisuus  yritystoiminta  väärinkäyttö  vahingonkorvaus  Euroopan unioni 
Latest publish 30.1.2020 9:40