Latest publish 15.11.2021 10.27
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valiokuntien asiantuntijalausunnot