Skip main navigation

Direct link to content

HE 49/2018 vp Asiantuntijalausunnot

Latest publish 30.1.2020 9.40
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valiokuntien asiantuntijalausunnot