HE 50/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n, vammaisetuuksista annetun lain ja kansaneläkelain 103 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 50/2015 vp StV 13.10.2015 toiminnanjohtaja Leila Kekkonen, Keliakialiitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 50/2015 vp StV 16.10.2015 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 50/2015 vp StV 16.10.2015 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 50/2015 vp StV 20.10.2015 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
Latest publish 17.8.2016 11:30