HE 50/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maakaasumarkkinalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Maakaasumarkkinalaki
Vahvistettu25.08.2017
Säädöskokoelma587/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki maakaasun siirtoverkonhaltijan eriyttämisestä
Vahvistettu25.08.2017
Säädöskokoelma588/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu25.08.2017
Säädöskokoelma589/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta
Vahvistettu25.08.2017
Säädöskokoelma590/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Vahvistettu25.08.2017
Säädöskokoelma591/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä11.05.2017
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Allekirjoittajaasunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo  Tiilikainen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä12.05.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä17.05.2017
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä17.05.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä20.06.2017
Mietintö pantiin pöydälle 21.6.2017 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä20.06.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.06.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 50/2017 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 1, 3/2016 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.06.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.06.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 50/2017 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 1, 3/2016 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.06.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä30.06.2017
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä04.07.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut18.05.2017
Käsittely päättynyt20.06.2017
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatmaakaasu  direktiivit  kilpailu  sisämarkkinat  energiansiirto  hinnat  tukkukauppa  vähittäiskauppa  maakaasuverkot  tariffit  energiamarkkinat  Baltia  Euroopan unioni  Energiavirasto 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (40)
Latest publish 18.10.2018 12.13