HE 50/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maakaasumarkkinalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Asiantuntijakuuleminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Maakaasumarkkinalaki
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki maakaasun siirtoverkonhaltijan eriyttämisestä
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä11.05.2017
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo  Tiilikainen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä12.05.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä17.05.2017
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä17.05.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut18.05.2017
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatmaakaasu  direktiivit  kilpailu  sisämarkkinat  energiansiirto  hinnat  tukkukauppa  vähittäiskauppa  maakaasuverkot  tariffit  energiamarkkinat  Baltia  Euroopan unioni  Energiavirasto 
Viimeksi julkaistu 22.5.2017 13:14