HE 50/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kaasulaitelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Kaasulaitelaki
Vahvistettu27.06.2018
Säädöskokoelma502/2018
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Vahvistettu27.06.2018
Säädöskokoelma503/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta
Vahvistettu27.06.2018
Säädöskokoelma504/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu27.06.2018
Säädöskokoelma505/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä12.04.2018
Allekirjoittajatyöministeri
Jari  Lindström
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Esittelijäundefined
johtava asiantuntija
Harri  Roudasmaa
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä13.04.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä19.04.2018
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä19.04.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä08.05.2018
Mietintö pantiin pöydälle 9.5.2018 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.05.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.05.2018
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 50/2018 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.05.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.05.2018
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 50/2018 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.05.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä18.05.2018
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä21.05.2018
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut20.04.2018
Käsittely päättynyt03.05.2018
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatkaasulaitteet  vaatimustenmukaisuus  tuotteet  markkinavalvonta  asetukset  kemikaalit  räjähdysaineet  Euroopan unioni 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (3)
Latest publish 20.8.2018 17.25