HE 50/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä vuonna 1996 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä vuonna 1996 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjasta
Vahvistettu19.12.2019
Säädöskokoelma1400/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki merilain muuttamisesta
Vahvistettu19.12.2019
Säädöskokoelma1401/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki meritse kuljetettavien vaarallisten ja haitallisten aineiden vastaanottamista koskevasta raportointivelvollisuudesta
Vahvistettu19.12.2019
Säädöskokoelma1402/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Vahvistettu19.12.2019
Säädöskokoelma1403/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Vahvistettu19.12.2019
Säädöskokoelma1404/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 3
Annettu
Päivämäärä10.10.2019
AllekirjoittajaLiikenne- ja viestintäministeriö
Allekirjoittajaliikenne- ja viestintäministeri
Sanna  Marin
Esittelijäundefined
hallitusneuvos
Tiina  Ranne
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä11.10.2019
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä15.10.2019
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.10.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä15.11.2019
Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2019 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.11.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä19.11.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 50/2019 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä19.11.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä22.11.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä22.11.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 50/2019 vptarkoitetun yleissopimuksen pöytäkirjan, selityksen sekä varauman.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 50/2019 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä27.11.2019
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä28.11.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut18.10.2019
Käsittely päättynyt14.11.2019
+ Liikenne- ja viestintävaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatmerikuljetus  kansainväliset sopimukset  vaaralliset aineet  vahingonkorvaus  vesikulkuneuvot  vakuutus  rahastot  ympäristövahingot  raportointi  henkilövahingot  vahingonkorvausvastuu 
Latest publish 4.3.2020 18.43