HE 51/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Asian käsittelystä päättäminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä11.05.2017
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
työministeri
Jari  Lindström
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä12.05.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä16.05.2017
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.05.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut17.05.2017
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattyövoimapalvelut  yrityspalvelut  kunnat  toimivalta  pitkäaikaistyöttömyys  työllisyysaste  työelämä  kokeilu  yhteispalvelu  aktivointi  kotouttaminen  työllistäminen  työllisyyspolitiikka 
Viimeksi julkaistu 24.5.2017 16:06