HE 51/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 51/2017 vp TyV 19.05.2017 erityisasiantuntija Hanna Liski-Wallentowitz, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 51/2017 vp TyV 19.05.2017 neuvotteleva virkamies Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 51/2017 vp TyV 19.05.2017 hallitussihteeri Susanna Rahkonen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 51/2017 vp TyV 02.06.2017 hallituksen jäsen Eija Tuohimaa, Työttömien Keskusjärjestö ry Asiantuntijalausunto 
HE 51/2017 vp TyV 02.06.2017 työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 51/2017 vp TyV 02.06.2017 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 51/2017 vp TyV 02.06.2017 työ- ja elinkeinoministeriö_lisäselv_Asiantuntijalausunto 
HE 51/2017 vp TyV 02.06.2017 asiantuntija Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 51/2017 vp TyV 02.06.2017 työ- ja elinkeinoministeriö_pykälaesitys_liite_ Asiantuntijalausunto 
HE 51/2017 vp TyV 02.06.2017 ekonomisti Tytti Naukkarinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
HE 51/2017 vp PeV 06.06.2017 lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 51/2017 vp PeV 06.06.2017 oikeustieteen tohtori, dosentti Liisa Nieminen Asiantuntijalausunto 
HE 51/2017 vp PeV 06.06.2017 professori Juha Lavapuro Asiantuntijalausunto 
HE 51/2017 vp PeV 06.06.2017 lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 51/2017 vp PeV 06.06.2017 OTM, projektitutkija Johannes Heikkonen Asiantuntijalausunto 
HE 51/2017 vp TyV 06.06.2017 sosiaalijohtaja Eeva Seppänen, Tuusniemen kunta Asiantuntijalausunto 
HE 51/2017 vp TyV 06.06.2017 johtava ekonomisti Kari Hämäläinen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto 
HE 51/2017 vp TyV 06.06.2017 työllisyyden hoidon päällikkö Juha Laine, Porin kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 51/2017 vp TyV 07.06.2017 pääekonomisti Jussi Ahokas, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto 
HE 51/2017 vp TyV 07.06.2017 VTL, YTT, työllisyyskokeilujen selvityshenkilö Maria Kaisa Aula Asiantuntijalausunto 
HE 51/2017 vp TyV 07.06.2017 projektisuunnittelija Tuija Kautto, Kohtaamo-hanke Asiantuntijalausunto 
HE 51/2017 vp TyV 08.06.2017 johtaja Riku Immonen, Pirkanmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 51/2017 vp TyV 08.06.2017 toiminnanjohtaja Mari Ahonen-Walker, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Asiantuntijalausunto 
HE 51/2017 vp TyV 08.06.2017 kehittämispäällikkö Erja Lindberg, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 51/2017 vp TyV 08.06.2017 työllisyyspalveluiden johtaja Timo Saari, Vantaan kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 51/2017 vp TyV 08.06.2017 kehittämispäällikkö Erja Lindberg, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 51/2017 vp TyV 08.06.2017 työllisyyspalveluiden johtaja Timo Saari, Vantaan kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 51/2017 vp PeV 09.06.2017 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 51/2017 vp TyV 09.06.2017 oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja Asiantuntijalausunto 
HE 51/2017 vp TyV 14.06.2017 erityisasiantuntija Hanna Liski-Wallentowitz, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 51/2017 vp TyV 15.06.2017 työ- ja elinkeinoministeriö_täydennys_vastineeseen_ Asiantuntijalausunto 
Viimeksi julkaistu 22.3.2018 15:04