HE 52/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 52/2015 vp StV 07.10.2015 lakimies Erkki Papunen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 52/2015 vp StV 07.10.2015 apulaisjohtaja Hans Ranta-Aho, Valtiokonttori Asiantuntijalausunto 
Latest publish 20.6.2016 10:18