Direct link to content

HE 52/2015 vp Asiantuntijalausunnot

Latest publish 20.6.2016 10.18
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot