HE 53/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta annetun lain, yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 29 ja 41 §:n sekä opintotukilain muuttamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Asiantuntijakuuleminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki yleisestä asumistuesta annetun lain 29 ja 41 §:n muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki opintotukilain muuttamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä11.05.2017
AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriö
perhe- ja peruspalveluministeri
Juha  Rehula
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä12.05.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä17.05.2017
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä17.05.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut23.05.2017
+ Ympäristövaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatasumistuki  opiskelijat  Ahvenanmaa  maakunnat  opintotuki 
Viimeksi julkaistu 23.5.2017 11:28