HE 53/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta annetun lain, yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 29 ja 41 §:n sekä opintotukilain muuttamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 53/2017 vp YmV 02.06.2017 suunnittelun asiantuntija Mikko Horko, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 53/2017 vp YmV 02.06.2017 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto 
Latest publish 24.10.2018 12.04