Latest publish 21.12.2021 13.21
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot