HE 54/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheValiokunta
Lausunnon vastaanotto
Momentti tai budjettilakiBudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 11
Annettu
Päivämäärä17.10.2019
Allekirjoittajaoikeusministeri
Anna-Maja  Henriksson
AllekirjoittajaOikeusministeriö
Esittelijäundefined
lainsäädäntöneuvos
Sofia  Aspelund
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä18.10.2019
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä22.10.2019
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä22.10.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut23.10.2019
+ Talousvaliokunta
+ Lakivaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatkuluttajansuoja  toimivalta  asetukset  tiedonsaantioikeus  verkkokauppa  WWW-sivustot  yhteistyö  kuluttaja-asiamiehet  markkinaoikeus  seuraamukset  maksut  EU-maat  kiellot  verkkotunnukset  Finanssivalvonta  Euroopan unioni  Liikenne- ja viestintävirasto 
Latest publish 18.2.2020 13:10