HE 54/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Momentti tai budjettilakiBudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista
Vahvistettu09.07.2020
Säädöskokoelma566/2020
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu09.07.2020
Säädöskokoelma567/2020
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu09.07.2020
Säädöskokoelma568/2020
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu09.07.2020
Säädöskokoelma569/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Vahvistettu09.07.2020
Säädöskokoelma570/2020
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 11
Annettu
Päivämäärä17.10.2019
Allekirjoittajaoikeusministeri
Anna-Maja  Henriksson
AllekirjoittajaOikeusministeriö
Esittelijäundefined
lainsäädäntöneuvos
Sofia  Aspelund
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä18.10.2019
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä22.10.2019
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä22.10.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä12.06.2020
Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2020 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.06.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.06.2020
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 54/2019 vp sisältyvien 2., 4., ja 6.-16. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi yhdistettyinä hallituksen esitykseen HE 54/2019 vp sisältyvien 1., 3. ja 5. lakiehdotuksen sekä hallituksen esitykseen HE 10/2020 vp sisältyvien 1., 2. ja 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.06.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä22.06.2020
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 54/2019 vp sisältyvät 2., 4., ja 6.-16. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi yhdistettyinä ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 54/2019 vp sisältyvät 1., 3. ja 5. lakiehdotuksen sekä hallituksen esitykseen HE 10/2020 vp sisältyvät 1., 2. ja 3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi
.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä22.06.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä25.06.2020
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä26.06.2020
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut23.10.2019
Käsittely päättynyt11.06.2020
+ Talousvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Lakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatkuluttajansuoja  toimivalta  asetukset  tiedonsaantioikeus  verkkokauppa  WWW-sivustot  yhteistyö  kuluttaja-asiamiehet  markkinaoikeus  seuraamukset  maksut  EU-maat  kiellot  verkkotunnukset  Finanssivalvonta  Euroopan unioni  Liikenne- ja viestintävirasto 
Latest publish 15.7.2020 9.28