Latest publish 30.8.2022 11.36
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 54/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki oppivelvollisuuslain muuttamisesta
Vahvistettu
08.07.2022
Säädöskokoelma
715/2022
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki perusopetuslain muuttamisesta
Vahvistettu
08.07.2022
Säädöskokoelma
716/2022
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki lukiolain 24 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
08.07.2022
Säädöskokoelma
717/2022
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 67 ja 97 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
08.07.2022
Säädöskokoelma
718/2022
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
08.07.2022
Säädöskokoelma
719/2022
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä21.04.2022AllekirjoittajaopetusministeriLi AnderssonAllekirjoittajaOpetus- ja kulttuuriministeriöEsittelijähallitusneuvosPiritta SirviöValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

22.04.2022
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

26.04.2022
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Mietinnön pöydällepano

21.06.2022
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 21.6.2022 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

21.06.2022
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 54/2022 vp sisältyvien 1.-7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

27.06.2022
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 54/2022 vp sisältyvät 1.-7. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

30.06.2022
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

01.07.2022
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut28.04.2022
Käsittely päättynyt17.06.2022

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Liittyvät valtiopäiväasiat

Asiasanat

oppivelvollisuusulkomaalaiset opiskelijatopiskelijatmaksuttomuusikärajaterityinen tukikunnattiedonsaantioikeusmatkakustannukseteroaminen (yhteisöstä)vapaa sivistystyöperusopetus