HE 55/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 48 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki rikoslain 48 luvun muuttamisesta
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki luonnonsuojelulain 58 §:n muuttamisesta
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 11 §:n muuttamisesta
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä01.10.2015
AllekirjoittajaOikeusministeriö
oikeus- ja työministeri
Jari  Lindström
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä02.10.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä07.10.2015
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.10.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä09.12.2015
Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.12.2015
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 55/2015 vpsisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.12.2015
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 55/2015 vpsisältyvät 1.-5.lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä17.12.2015
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä18.12.2015
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut09.10.2015
Käsittely päättynyt09.12.2015
+ Lakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatluonnonsuojelu  ympäristörikokset  rikoslaki  rikokset  rangaistukset  talousrikokset 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (17)
Viimeksi julkaistu 18.12.2015 8:14