Latest publish 22.1.2020 16.25
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 55/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten muuttamiseksi viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki kiinteistörahastolain 18 e §:n muuttamisesta
Vahvistettu
17.01.2020
Säädöskokoelma
17/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki Suomen Pankista annetun lain 16 ja 28 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
17.01.2020
Säädöskokoelma
18/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 33 ja 33 c §:n muuttamisesta
Vahvistettu
17.01.2020
Säädöskokoelma
19/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
17.01.2020
Säädöskokoelma
20/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 73 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
17.01.2020
Säädöskokoelma
21/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä17.10.2019Allekirjoittajakunta- ja omistajaohjausministeriSirpa PaateroAllekirjoittajaValtiovarainministeriöEsittelijähallitussihteeriTiina HeinonenValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

18.10.2019
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

22.10.2019
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

04.12.2019
Mietintö pantiin pöydälle 5.12.2019 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

05.12.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 55/2019 vp sisältyvien 1.-18. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

10.12.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 55/2019 vp sisältyvät 1.-18. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

13.12.2019
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

16.12.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut25.10.2019
Käsittely päättynyt04.12.2019

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

oikeudenkäyntihallintoasiatlainsäädäntöviitteetmuutoksenhakuhallinto-oikeudethallintolainkäyttölakilakkauttaminenvalitusoikeusValtiovarainministeriö