HE 56/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain, valmisteverotuslain, sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 56/2016 vp TaV 26.04.2016 hallintojohtaja Risto Huopaniemi, Finnvera Oyj Asiantuntijalausunto 
HE 56/2016 vp TaV 26.04.2016 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 56/2016 vp TaV 26.04.2016 hallitusneuvos Eeva Vahtera, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 56/2016 vp TaV 26.04.2016 hallitusneuvos Eeva Vahtera, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 56/2016 vp TaV 26.04.2016 kehitysjohtaja Hannu Kemppainen, Innovaatiorahoituskeskus Tekes Asiantuntijalausunto 
HE 56/2016 vp TaV 26.04.2016 Verohallinto Asiantuntijalausunto 
HE 56/2016 vp TaV 26.04.2016 asiantuntija Antti Kohopää, Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto 
HE 56/2016 vp TaV 26.04.2016 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 56/2016 vp TaV 26.04.2016 Tulli Asiantuntijalausunto 
HE 56/2016 vp TaV 26.04.2016 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 56/2016 vp TaV 26.04.2016 Teknologiateollisuus ry Asiantuntijalausunto 
HE 56/2016 vp TaV 29.04.2016 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 56/2016 vp TaV 29.04.2016 Tulli Asiantuntijalausunto 
Latest publish 2.2.2017 11:22