HE 56/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aluevalvontalain ja rikoslain 17 luvun 7 b §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 56/2017 vp PuV 30.05.2017 poliisitarkastaja Sami Kalliomaa, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto 
HE 56/2017 vp PuV 30.05.2017 Tasavallan presidentin kanslia Asiantuntijalausunto 
HE 56/2017 vp PuV 30.05.2017 ulkoasiainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 56/2017 vp PuV 30.05.2017 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 56/2017 vp PuV 30.05.2017 Turvallisuuskomitea Asiantuntijalausunto 
HE 56/2017 vp PuV 30.05.2017 suojelupoliisi Asiantuntijalausunto 
HE 56/2017 vp PuV 30.05.2017 Liikennevirasto Asiantuntijalausunto 
HE 56/2017 vp PuV 30.05.2017 hallitussihteeri Teija Pellikainen, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 56/2017 vp PuV 30.05.2017 yksikön päällikkö, eversti Jarkko Alén, Rajavartiolaitos Asiantuntijalausunto 
HE 56/2017 vp PuV 30.05.2017 asessori, VT OTL Tuija Sundberg, Pääesikunta Asiantuntijalausunto 
HE 56/2017 vp PuV 30.05.2017 erityisasiantuntija Heli Heikkola, sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 56/2017 vp PuV 01.06.2017 valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto 
HE 56/2017 vp PeV 09.06.2017 professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen Asiantuntijalausunto 
HE 56/2017 vp PeV 09.06.2017 hallitussihteeri Teija Pellikainen, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 56/2017 vp PeV 09.06.2017 OTM, projektitutkija Johannes Heikkonen Asiantuntijalausunto 
HE 56/2017 vp PeV 09.06.2017 apulaisprofessori Sakari Melander Asiantuntijalausunto 
Latest publish 18.10.2018 12.13