HE 57/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheAsian käsittely jatkuu yhdistettynä
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki maakuntien rahoituksesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä18.05.2017
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Allekirjoittajakunta- ja uudistusministeri
Anu  Vehviläinen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä19.05.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä23.05.2017
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä23.05.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä
Päivämäärä10.09.2018
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.
 
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä, aliasia
Päivämäärä30.05.2017
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.
 
Päivämäärä16.06.2017
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.
 
Päivämäärä19.06.2017
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.
 
Päivämäärä16.02.2018
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut24.05.2017
+ Perustuslakivaliokunta
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
+ Hallintovaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Hallintovaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Hallintovaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Hallintovaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Hallintovaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Hallintovaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Hallintovaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Hallintovaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Hallintovaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Hallintovaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Hallintovaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Hallintovaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatmaakunnat  sosiaalihuolto  terveydenhuolto  rahoitus  valtionavut  julkiset hankinnat  sote-uudistus  maakuntauudistus 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (15)
Viimeksi julkaistu 10.10.2018 12:04