Latest publish 5.7.2019 10.34
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 58/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain 4 ja 5 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki opintotukilain 4 ja 5 a §:n muuttamisesta
Vahvistettu
13.07.2018
Säädöskokoelma
550/2018
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
13.07.2018
Säädöskokoelma
551/2018
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
13.07.2018
Säädöskokoelma
552/2018
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
13.07.2018
Säädöskokoelma
553/2018
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä19.04.2018Allekirjoittajaeurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeriSampo TerhoAllekirjoittajaOpetus- ja kulttuuriministeriöEsittelijähallitussihteeriJuha Post Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

20.04.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

26.04.2018
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

18.06.2018
Mietintö pantiin pöydälle 19.6.2018 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

19.06.2018
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 58/2018 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

26.06.2018
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 58/2018 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

28.06.2018
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

29.06.2018
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut27.04.2018
Käsittely päättynyt15.06.2018

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

opintotukikoulumatkatmatkakustannuksetperusopetusoppivelvollisuusikärajatpäätoimisuusopiskelutyöttömyysturva