HE 58/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Rajavartiolaitoksen hallinnonalan lainsäädännön eräiden muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu19.12.2019
Säädöskokoelma1349/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki rajavartiolain 60 §:n muuttamisesta
Vahvistettu19.12.2019
Säädöskokoelma1350/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain 56 §:n muuttamisesta
Vahvistettu19.12.2019
Säädöskokoelma1351/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki meripelastuslain 25 a §:n kumoamisesta
Vahvistettu19.12.2019
Säädöskokoelma1352/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä24.10.2019
Allekirjoittajasisäministeri
Maria  Ohisalo
AllekirjoittajaSisäministeriö
Esittelijäundefined
Rajavartioylitarkastaja
Anne  Ihanus
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä25.10.2019
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä06.11.2019
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.11.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä26.11.2019
Mietintö pantiin pöydälle 27.11.2019 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.11.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä27.11.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 58/2019 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä27.11.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä03.12.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 58/2019 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä03.12.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä04.12.2019
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä05.12.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut07.11.2019
Käsittely päättynyt22.11.2019
+ Hallintovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatoikeudenkäynti  hallintoasiat  muutoksenhaku  hallinto-oikeudet  hallintolainkäyttölaki  lakkauttaminen  valitusoikeus  Rajavartiolaitos 
Latest publish 15.1.2020 10.22