HE 58/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 ja 8 luvun sekä työttömyysturvalain 2 a luvun 13 §:n ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Momentti tai budjettilakiLisäbudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 ja 8 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
Vahvistettu30.04.2020
Säädöskokoelma295/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki työttömyysturvalain 2 a luvun 13 §:n ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
Vahvistettu30.04.2020
Säädöskokoelma296/2020
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä23.04.2020
Allekirjoittajatyöministeri
Tuula  Haatainen
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Esittelijäundefined
hallitussihteeri
Meri  Pensamo
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä23.04.2020
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä23.04.2020
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä23.04.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä24.04.2020
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 24.4.2020 pidettävään täysistuntoon.
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.04.2020
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 58/2020 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.04.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.04.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä28.04.2020
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 58/2020 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä28.04.2020
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä28.04.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä29.04.2020
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut24.04.2020
Käsittely päättynyt24.04.2020
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattyövoimapalvelut  yrityspalvelut  starttiraha  koronavirukset  tartuntataudit  työnhakijat  haastattelut  työttömyyskorvaukset  opiskelu  määräaika 
Latest publish 28.5.2020 19.13