HE 59/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 59/2017 vp HaV 06.06.2017 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 59/2017 vp HaV 06.06.2017 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 59/2017 vp HaV 06.06.2017 budjettineuvos Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 59/2017 vp HaV 06.06.2017 lainsäädäntöneuvos Heidi Kaila, valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto 
HE 59/2017 vp HaV 06.06.2017 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 59/2017 vp HaV 06.06.2017 lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto, ulkoasiainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 59/2017 vp HaV 08.06.2017 sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 59/2017 vp HaV 08.06.2017 puolustusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 59/2017 vp HaV 08.06.2017 valtioneuvoston kanslia Asiantuntijalausunto 
Latest publish 29.10.2018 15.37