Latest publish 29.10.2018 15.37
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot