Direct link to content

HE 59/2020 vp

Latest publish 11.9.2020 11.28
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 59/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta sekä ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Käsittelyssä
Käsittelyvaihe
Ennakkokäsittelyn vaiheiden hyväksyminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä23.04.2020Allekirjoittajaympäristö- ja ilmastoministeriKrista MikkonenAllekirjoittajaYmpäristöministeriöEsittelijähallitussihteeriTia Laine-Ylijoki-LaaksoValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

24.04.2020
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

03.09.2020
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Saapunut11.09.2020

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

ympäristönsuojelujulkisuustiedotuspuolustusvoimatkemikaalitvarastotmaanpuolustussalassapitovelvollisuusympäristöluvattiedonsaantioikeus