HE 60/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi säteilyturvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 60/2015 vp TaV 22.10.2015 ulkoasiainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 60/2015 vp TaV 22.10.2015 lääkintöneuvos Mikko Paunio, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 60/2015 vp TaV 22.10.2015 johtaja Hannu Koponen, Säteilyturvakeskus Asiantuntijalausunto 
HE 60/2015 vp TaV 22.10.2015 asiantuntija Tuomo Huttunen, Energiateollisuus ry Asiantuntijalausunto 
HE 60/2015 vp TaV 06.11.2015 osastopäällikkö, ylijohtaja Veli-Mikko Niemi, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 60/2015 vp TaV 06.11.2015 pääjohtaja Petteri Tiippana, Säteilyturvakeskus Asiantuntijalausunto 
Latest publish 24.8.2016 13.48