Latest publish 24.8.2016 13.48
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi säteilyturvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot