HE 60/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista sekä varhaiskasvatuslain 13 §:n ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaPeruutettu
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki varhaiskasvatuslain 13 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä14.04.2016
AllekirjoittajaOpetus- ja kulttuuriministeriö
Allekirjoittajaopetus- ja kulttuuriministeri
Sanni  Grahn-Laasonen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä19.04.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä20.04.2016
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä20.04.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Peruuttaminen
Päivämäärä08.09.2016
Vastannut ministeriopetus- ja kulttuuriministeri
Sanni  Grahn-Laasonen
Asiakirja
Asia peruutettiin.
 
Päivämäärä08.09.2016
Vastannut ministeri
Asia peruutettiin.
 
Päivämäärä08.09.2016
Vastannut ministeri
Asia peruutettiin.
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut21.04.2016
+ Sivistysvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatvarhaiskasvatus  perhepäivähoito  päiväkodit  hoitomaksut  kunnat  yksinhuoltajat  lapsiperheet  tulot  avoin varhaiskasvatus  Asiakasmaksut 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (40)
Latest publish 15.8.2017 12.16