HE 60/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheVireilletulo valiokunnassa
Asian ilmoittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä03.05.2018
Allekirjoittajakunta- ja uudistusministeri
Anu  Vehviläinen
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Esittelijäneuvotteleva virkamies
Tomi  Voutilainen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä04.05.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä09.05.2018
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.05.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut15.05.2018
+ Hallintovaliokunta
+ Liikenne- ja viestintävaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
AsiasanatWWW-sivustot  mobiilisovellukset  direktiivit  saavutettavuus  julkinen sektori  digitaalitekniikka  palvelut  vammaiset  sähköinen tunnistaminen  esteettömyys  yhdenvertaisuus  valvonta  aluehallintovirastot  Euroopan unioni  Valtion lupa- ja valvontavirasto 
Viimeksi julkaistu 23.8.2018 14:31