Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

Latest publish 25.6.2019 12:50