Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

Latest publish 30.1.2020 10.25