HE 61/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjan sekä siihen vuosina 2009 ja 2013 tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

(Dumppauspöytäkirja)

Kansainvälisen velvoitteen hyväksyminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 61/2017 vp YmV 02.06.2017 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 24.10.2018 12:01