HE 62/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain ja rikoslain 2 a luvun muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 62/2015 vp LaV 03.11.2015 sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 62/2015 vp LaV 03.11.2015 hallitusneuvos Leena Kuusama, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 62/2015 vp LaV 03.11.2015 kehitysjohtaja Kirsti Kuivajärvi, Rikosseuraamuslaitos Asiantuntijalausunto 
HE 62/2015 vp LaV 05.11.2015 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 62/2015 vp LaV 05.11.2015 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 62/2015 vp LaV 11.11.2015 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 62/2015 vp LaV 18.11.2015 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 62/2015 vp LaV 18.11.2015 sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 20.4.2017 14:23