HE 62/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Asiantuntijakuuleminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 5 ja 12 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä03.05.2018
Allekirjoittajatyöministeri
Jari  Lindström
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Esittelijäundefined
hallitussihteeri
Meri  Pensamo
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä04.05.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä09.05.2018
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.05.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut15.05.2018
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattyövoimapalvelut  yrityspalvelut  asiakaslähtöisyys  työmarkkinat  yksityinen sektori  julkinen sektori  palveluntuottajat  työttömyysturva  työnhakijat  aktivointi  työ- ja elinkeinotoimistot  maakuntauudistus  työttömyyskassat  Kansaneläkelaitos 
Viimeksi julkaistu 17.9.2018 14:22