HE 62/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden tulotietojärjestelmää koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta sekä verotusmenettelystä annetun lain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Momentti tai budjettilakiLisäbudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2019
Säädöskokoelma1562/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2019
Säädöskokoelma1563/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2019
Säädöskokoelma1564/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2019
Säädöskokoelma1565/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2019
Säädöskokoelma1566/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä24.10.2019
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Allekirjoittajavaltiovarainministeri
Mika  Lintilä
Esittelijäundefined
lainsäädäntöneuvos
Jukka   Vanhanen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä25.10.2019
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä05.11.2019
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.11.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä03.12.2019
Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2019 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä03.12.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä04.12.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 62/2019 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä04.12.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.12.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 62/2019 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.12.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä17.12.2019
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä17.12.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut08.11.2019
Käsittely päättynyt03.12.2019
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Verojaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattulot  ansiotulot  eläkkeet  etuudet  rekisterit  ilmoitusvelvollisuus  verotus  laiminlyönti  myöhästyminen  maksut  veroilmoitukset  takaisinperintä  oikaisut 
Latest publish 13.1.2020 14:52