Latest publish 23.6.2022 12.39
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 62/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden tulotietojärjestelmää koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta sekä verotusmenettelystä annetun lain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Momentti tai budjettilaki
Lisäbudjettilakiehdotus

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Vahvistettu
30.12.2019
Säädöskokoelma
1562/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Vahvistettu
30.12.2019
Säädöskokoelma
1563/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Vahvistettu
30.12.2019
Säädöskokoelma
1564/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
30.12.2019
Säädöskokoelma
1565/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
30.12.2019
Säädöskokoelma
1566/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä24.10.2019AllekirjoittajaValtiovarainministeriöAllekirjoittajavaltiovarainministeriMika LintiläEsittelijälainsäädäntöneuvosJukka  Vanhanen Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

25.10.2019
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

05.11.2019
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

03.12.2019
Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2019 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

04.12.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 62/2019 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

10.12.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 62/2019 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

17.12.2019
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

17.12.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut08.11.2019
Käsittely päättynyt03.12.2019

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Liittyvät valtiopäiväasiat

Asiasanat

tulotansiotuloteläkkeetetuudetilmoitusvelvollisuusverotuslaiminlyöntimyöhästyminenmaksutveroilmoituksettakaisinperintäoikaisuttulorekisterit