HE 62/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön COVID-19-epidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki ajokorttilain väliaikaisesta muuttamisesta
PäätösHylätty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki alusrekisterilain väliaikaisesta muuttamisesta
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 1
Annettu
Päivämäärä30.04.2020
Allekirjoittajaliikenne- ja viestintäministeri
Timo  Harakka
AllekirjoittajaLiikenne- ja viestintäministeriö
Esittelijäundefined
hallitusneuvos
Rita  Linna
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä05.05.2020
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä05.05.2020
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.05.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä12.05.2020
Mietintö pantiin pöydälle 13.5.2020 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.05.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.05.2020
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 62/2020 vp sisältyvien 2.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 62/2020 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.05.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä19.05.2020
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 62/2020 vp sisältyvät 2.-6. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 62/2020 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä19.05.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä20.05.2020
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä20.05.2020
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut08.05.2020
Käsittely päättynyt08.05.2020
+ Liikenne- ja viestintävaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Latest publish 20.5.2020 13.49