HE 63/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Kansainvälisen velvoitteen hyväksyminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Vahvistettu29.06.2016
Säädöskokoelma573/2016
Sopimussarja52/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmas lisäpöytäkirja
Säädöskokoelma621/2016
Sopimussarja53/2016
PäätösHyväksytty
Nimeke Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan 3 artiklan 2 kohtaa koskevan varauman hyväksyminen
Säädöskokoelma621/2016
Sopimussarja53/2016
PäätösHyväksytty
Annettu
Päivämäärä21.04.2016
AllekirjoittajaUlkoasiainministeriö
Allekirjoittajaulkoasiainministeri
Timo  Soini
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä22.04.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä26.04.2016
Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.04.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä18.05.2016
Mietintö pantiin pöydälle 19.5.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.05.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä19.05.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 63/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä19.05.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.05.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 63/2016 vptarkoitetun lisäpöytäkirjan ja siihen esitetyn varauman.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 63/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.05.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä25.05.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä26.05.2016
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut27.04.2016
Käsittely päättynyt13.05.2016
+ Ulkoasiainvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatkehityspankit  kansainväliset sopimukset  välitystuomio  oikeudenkäynti  takavarikko  verovapaus  henkilöstö  omaisuus  erioikeudet  oikeushenkilö  Euroopan neuvosto 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (1)
Latest publish 31.5.2017 9:04