Latest publish 20.4.2017 14.23
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 64/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 11 ja 11 a §:n kumoamisesta ja merimiesten palkkaturvalain, työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain, vuorotteluvapaalain ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain 6 ja 23 §:n muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Käsittely

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki palkkaturvalain 11 ja 11 a §:n kumoamisesta
Vahvistettu
17.12.2015
Säädöskokoelma
1552/2015
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki merimiesten palkkaturvalain 2 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
17.12.2015
Säädöskokoelma
1553/2015
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
Vahvistettu
17.12.2015
Säädöskokoelma
1554/2015
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 5 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
17.12.2015
Säädöskokoelma
1555/2015
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki vuorotteluvapaalain 20 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
17.12.2015
Säädöskokoelma
1556/2015
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä08.10.2015AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriöAllekirjoittajaelinkeinoministeriOlli RehnValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

09.10.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

13.10.2015
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

01.12.2015
Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

02.12.2015
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 64/2015 vpsisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

08.12.2015
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 64/2015 vpsisältyvät 1.-6.lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

10.12.2015
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

11.12.2015

Valiokuntakäsittely

Saapunut15.10.2015
Käsittely päättynyt26.11.2015

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

palkkaturvaelinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksettyöttömyysturvaasiamiehettoimivaltakeskityssosiaaliturvayhteensovittaminen