HE 64/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 11 ja 11 a §:n kumoamisesta ja merimiesten palkkaturvalain, työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain, vuorotteluvapaalain ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain 6 ja 23 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki palkkaturvalain 11 ja 11 a §:n kumoamisesta
Vahvistettu17.12.2015
Säädöskokoelma1552/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki merimiesten palkkaturvalain 2 §:n muuttamisesta
Vahvistettu17.12.2015
Säädöskokoelma1553/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
Vahvistettu17.12.2015
Säädöskokoelma1554/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 5 §:n muuttamisesta
Vahvistettu17.12.2015
Säädöskokoelma1555/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki vuorotteluvapaalain 20 §:n muuttamisesta
Vahvistettu17.12.2015
Säädöskokoelma1556/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 1
Annettu
Päivämäärä08.10.2015
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Allekirjoittajaelinkeinoministeri
Olli  Rehn
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä09.10.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä13.10.2015
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.10.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä01.12.2015
Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2015 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä01.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä02.12.2015
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 64/2015 vpsisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä02.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Päivämäärä08.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2015
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 64/2015 vpsisältyvät 1.-6.lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä10.12.2015
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä11.12.2015
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut15.10.2015
Käsittely päättynyt26.11.2015
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatpalkkaturva  elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset  työttömyysturva  asiamiehet  toimivalta  keskitys  sosiaaliturva  yhteensovittaminen 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (10)
Latest publish 20.4.2017 14:23