HE 65/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheMietinnön pöydällepano
Mietinnön pöydällepano
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki avioliittolain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 13 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki uskonnonvapauslain 3 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 1
Annettu
Päivämäärä15.10.2015
AllekirjoittajaOikeusministeriö
liikenne- ja viestintäministeri
Anne  Berner
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä16.10.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä22.10.2015
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä22.10.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut03.11.2015
Käsittely päättynyt11.12.2015
+ Lakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatavioliitto  rekisteröity parisuhde  sukupuoli  uskonnonvapaus  tietojärjestelmät  transsukupuolisuus 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (35)
Viimeksi julkaistu 14.12.2015 14:30