HE 65/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 65/2015 vp LaV 24.11.2015 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 24.11.2015 neuvotteleva virkamies Riitta Burrell, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 24.11.2015 lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 25.11.2015 Katolisen tiedotuskeskuksen johtaja Marko Tervaportti, Katolinen kirkko Suomessa Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 25.11.2015 Katolisen tiedotuskeskuksen johtaja Marko Tervaportti, Katolinen kirkko Suomessa Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 25.11.2015 hallintopäällikkö Asta Virtaniemi, Kirkkohallitus Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 25.11.2015 kehityspäällikkö Juha Lempinen, Väestörekisterikeskus Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 25.11.2015 lakimies Aila Heusala, Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 25.11.2015 lakimies Aila Heusala, Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 25.11.2015 vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 26.11.2015 asianajaja Tapani Norros, Suomen Asianajajaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 26.11.2015 professori Markku Helin Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 26.11.2015 Pääkaupunkiseudun ateistit ry Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 26.11.2015 Eläketurvakeskus Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 26.11.2015 Kirkkohallitus Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 26.11.2015 Suomen Islamilainen Neuvosto Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 26.11.2015 Eläketurvakeskus Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 26.11.2015 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 26.11.2015 projektipäällikkö Anna Moring, Monimuotoiset perheet -verkosto Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 26.11.2015 Keva Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 26.11.2015 Amnesty International, Suomen osasto ry Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 26.11.2015 Verohallinto Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 26.11.2015 pääsihteeri Kerttu Tarjamo, Seta ry Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 26.11.2015 toiminnanjohtaja Juha Jämsä, Sateenkaariperheet ry Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 27.11.2015 Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 27.11.2015 Transtukipiste / Seta ry Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 27.11.2015 pääsihteeri Päivi Mattila, Ihmisoikeusliitto Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 27.11.2015 puheenjohtaja Antti Karanki, Trasek ry Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 27.11.2015 asiantuntija Pia Puu Oksanen, Amnesty International, Suomen osasto ry Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 03.12.2015 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 03.12.2015 Tasa-arvovaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 04.12.2015 lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 04.12.2015 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 65/2015 vp LaV 10.12.2015 professori Tuulikki Mikkola Asiantuntijalausunto 
Latest publish 27.10.2016 15.48