HE 65/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
Vahvistettu29.06.2016
Säädöskokoelma519/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu29.06.2016
Säädöskokoelma520/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki rikoslain 51 luvun muuttamisesta
Vahvistettu29.06.2016
Säädöskokoelma521/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu29.06.2016
Säädöskokoelma522/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
Vahvistettu29.06.2016
Säädöskokoelma523/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 6
Annettu
Päivämäärä21.04.2016
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Allekirjoittajavaltiovarainministeri
Alexander  Stubb
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä22.04.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä26.04.2016
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.04.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä15.06.2016
Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.06.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.06.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 65/2016 vp sisältyvien 1.-11. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.06.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.06.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 65/2016 vp sisältyvät 1.-11. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.06.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä22.06.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä23.06.2016
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut27.04.2016
Käsittely päättynyt14.06.2016
+ Talousvaliokunta
+ Lakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatarvopaperimarkkinat  väärinkäyttö  sisäpiiritieto  maksut  oikeushenkilö  asetukset  rikokset  direktiivit  rikoslaki  seuraamukset  Euroopan unioni  Finanssivalvonta 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (38)
Latest publish 5.7.2016 9.40