HE 65/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n ja eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta
Vahvistettu19.12.2019
Säädöskokoelma1414/2019
Sopimussarja10/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Vahvistettu19.12.2019
Säädöskokoelma1415/2019
Sopimussarja11/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Vahvistettu19.12.2019
Säädöskokoelma1416/2019
Sopimussarja12/2020
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista 14 päivänä kesäkuuta 1993 tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna 11 päivänä marraskuuta 1998, muuttamisesta
Säädöskokoelma37/2020
Sopimussarja13/2020
PäätösHyväksytty
Annettu
Päivämäärä24.10.2019
AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriö
Allekirjoittajaperhe- ja peruspalveluministeri
Krista  Kiuru
Esittelijäundefined
neuvotteleva virkamies
Eila  Mustonen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä25.10.2019
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä06.11.2019
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.11.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä20.11.2019
Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2019 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä20.11.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.11.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 65/2019 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.11.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.11.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 65/2019 vp tarkoitetun sopimuksen.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 65/2019 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.11.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä28.11.2019
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä29.11.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut07.11.2019
Käsittely päättynyt19.11.2019
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatterveydenhuolto  sairaanhoito  pätevyys  terveydenhuoltohenkilöstö  direktiivit  tunnustus  kansainväliset sopimukset  eläinlääkärit  EU-maat  Islanti  Norja  Ruotsi  Suomi  Tanska  työmarkkinat  Euroopan unioni 
Latest publish 4.3.2020 18.49