HE 66/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki esitutkintalain muuttamisesta
Vahvistettu08.01.2016
Säädöskokoelma10/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 51 ja 52 §:n muuttamisesta
Vahvistettu08.01.2016
Säädöskokoelma11/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu08.01.2016
Säädöskokoelma12/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu08.01.2016
Säädöskokoelma13/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki vankeuslain 2 luvun 1 a §:n ja 19 luvun 4 §:n muuttamisesta
Vahvistettu08.01.2016
Säädöskokoelma14/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 5
Annettu
Päivämäärä15.10.2015
AllekirjoittajaOikeusministeriö
Allekirjoittajaliikenne- ja viestintäministeri
Anne  Berner
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä16.10.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä22.10.2015
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä22.10.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä04.12.2015
Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä04.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2015
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 66/2015 vpsisältyvien 1.-10. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.12.2015
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 66/2015 vpsisältyvät 1.-10.lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä21.12.2015
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä21.12.2015
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut03.11.2015
Käsittely päättynyt02.12.2015
+ Lakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatuhrit  rikokset  direktiivit  rikosprosessi  esitutkinta  EU-maat  asianomistajat  ilmoitusvelvollisuus  kosto  vangit  vapautuneet vangit  tulkkaus  oikeudenkäynti  todistelu  Euroopan unioni 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (18)
Latest publish 20.4.2017 14.22