HE 66/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki esitutkintalain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 51 ja 52 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki vankeuslain 2 luvun 1 a §:n ja 19 luvun 4 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 5
Annettu
Päivämäärä15.10.2015
AllekirjoittajaOikeusministeriö
liikenne- ja viestintäministeri
Anne  Berner
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä16.10.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä22.10.2015
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä22.10.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatuhrit  rikokset  direktiivit  rikosprosessi  esitutkinta  EU-maat  asianomistajat  ilmoitusvelvollisuus  kosto  vangit  vapautuneet vangit  tulkkaus  oikeudenkäynti  todistelu  Euroopan unioni 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (18)
Viimeksi julkaistu 23.10.2015 13:52