HE 68/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki kilpailulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
PäätösHylätty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki kilpailulain muuttamisesta
Vahvistettu07.06.2019
Säädöskokoelma721/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Vahvistettu07.06.2019
Säädöskokoelma722/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
Vahvistettu07.06.2019
Säädöskokoelma723/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä24.05.2018
Allekirjoittajatyöministeri
Jari  Lindström
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Esittelijäundefined
hallitusneuvos
Virve  Haapajärvi
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä25.05.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä29.05.2018
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä29.05.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä01.03.2019
Mietintö pantiin pöydälle 4.3.2019 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä01.03.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä04.03.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 68/2018 vp sisältyvien 2.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 68/2018 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä04.03.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.03.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 68/2018 vp sisältyvät 2.-4. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 68/2018 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.03.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä16.05.2019
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä17.05.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut30.05.2018
Käsittely päättynyt28.02.2019
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatkilpailu  kunnat  kuntayhtymät  maakunnat  valtio  kirjanpito  tarkastus  tiedonantovelvollisuus  tietojenvaihto  puolueettomuus  kilpailunrajoitukset  verotus  valvonta  yritykset  Harmaan talouden selvitysyksikkö  Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
Latest publish 26.6.2019 10.49