Latest publish 29.8.2017 13.56
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 69/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Ratkaiseva käsittely

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Vahvistettu
18.11.2016
Säädöskokoelma
980/2016
Sopimussarja
28/2017
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
 Vuoden 1930 pakollista työtä koskevan sopimuksen pöytäkirja
Säädöskokoelma
126/2017
Sopimussarja
29/2017
Päätös
Hyväksytty

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä28.04.2016AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriöAllekirjoittajaoikeus- ja työministeriJari LindströmValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

29.04.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

03.05.2016
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

19.10.2016
Mietintö pantiin pöydälle 20.10.2016 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

20.10.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 69/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

25.10.2016
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

26.10.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 69/2016 vp tarkoitettuun sopimukseen liittyvän pöytäkirjan siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 69/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

27.10.2016
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

28.10.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut10.05.2016
Käsittely päättynyt13.10.2016

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

pakkotyöihmiskauppakansainväliset sopimuksetuhritkansainvälinen yhteistyötyöntekijätihmisoikeudetKansainvälinen työjärjestöEuroopan unioni