Latest publish 12.4.2021 15.11
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 69/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle raportoitavia rajat ylittäviä järjestelyjä verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki raportoitavista järjestelyistä verotuksen alalla
Vahvistettu
30.12.2019
Säädöskokoelma
1559/2019
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
30.12.2019
Säädöskokoelma
1560/2019
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
30.12.2019
Säädöskokoelma
1561/2019
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä31.10.2019AllekirjoittajaValtiovarainministeriöAllekirjoittajavaltiovarainministeriMika LintiläEsittelijäerityisasiantuntijaAnu RajamäkiValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

05.11.2019
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

05.11.2019
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

10.12.2019
Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2019 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

11.12.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 69/2019 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

16.12.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 69/2019 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

18.12.2019
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

19.12.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut08.11.2019
Käsittely päättynyt10.12.2019

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Viite EU:n asiakirjaan

Asiasanat

verotusyhteistyöverosuunnitteluveronkiertovirka-apuEU-maattiedonantovelvollisuusilmoitusvelvollisuustietojenvaihtodirektiivitverohallintokolmannet maatsalassapitovelvollisuusEuroopan unioni