HE 7/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tuomioistuinlaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Tuomioistuinlaki
Vahvistettu25.08.2016
Säädöskokoelma673/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki tuomioistuinharjoittelusta
Vahvistettu25.08.2016
Säädöskokoelma674/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki käräjäoikeuden lautamiehistä
Vahvistettu25.08.2016
Säädöskokoelma675/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki ehdokkaiden nimeämisestä kansainvälisten tuomioistuinten ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarin ja jäsenen tehtäviin
Vahvistettu25.08.2016
Säädöskokoelma676/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa
Vahvistettu25.08.2016
Säädöskokoelma677/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 52
Annettu
Päivämäärä18.02.2016
AllekirjoittajaOikeusministeriö
Allekirjoittajaoikeus- ja työministeri
Jari  Lindström
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä19.02.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä23.02.2016
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä23.02.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä15.06.2016
Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.06.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.06.2016
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.06.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä17.06.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 7/2016 vp sisältyvien 1.-57. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä17.06.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.06.2016
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.06.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä22.06.2016
Asiakirja
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 7/2016 vp sisältyvät 1.-57. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä22.06.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä01.07.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä08.07.2016
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut24.02.2016
Käsittely päättynyt15.06.2016
+ Lakivaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattuomioistuimet  alioikeudet  erikoistuomioistuimet  hallintotuomioistuimet  hovioikeudet  tuomarit  oikeusneuvokset  organisaatio  hallinto  Ahvenanmaa  päätösvalta  asessorit  määräaikaisuus  päälliköt  riippumattomuus  lainkäyttö  asiantuntijat  virkamiehet  Korkein oikeus  Korkein hallinto-oikeus 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (57)
Latest publish 20.3.2017 15.37