Direct link to content

HE 7/2016 vp Asiantuntijalausunnot

Latest publish 20.3.2017 15.37
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle tuomioistuinlaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Valiokuntien asiantuntijalausunnot