HE 7/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tuomioistuinlaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 7/2016 vp LaV 24.02.2016 hallitusneuvos Anne Hallavainio, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 24.02.2016 erityisasiantuntija, oikeussihteeri Samuli Sillanpää, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 24.02.2016 hallinto-oikeustuomari Toni Sarivirta, Itä-Suomen hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 24.02.2016 laamanni Antti Savela, Kemi-Tornion käräjäoikeus Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 24.02.2016 presidentti Mikko Könkkölä, Helsingin hovioikeus Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 01.03.2016 Pääkaupunkiseudun ateistit ry Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 01.03.2016 presidentti Jorma Saloheimo, työtuomioistuin Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 01.03.2016 ylituomari Kimmo Mikkola, markkinaoikeus Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 01.03.2016 osaston johtaja Aija Peltola, vakuutusoikeus Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 02.03.2016 oikeusneuvos Tuula Pynnä, korkein oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 02.03.2016 oikeusneuvos Tuula Pynnä, korkein oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 02.03.2016 presidentti Pekka Vihervuori, korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 03.03.2016 pääsihteeri Minna Melender, Suomen Asianajajaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 03.03.2016 puheenjohtaja Jouni Elomaa, Suomen Maallikkotuomarit ry Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 03.03.2016 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 03.03.2016 Oikeushallinnon henkilökunta OHK ry Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 03.03.2016 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 03.03.2016 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 03.03.2016 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 03.03.2016 valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta, Valtakunnansyyttäjänvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 03.03.2016 tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 03.03.2016 Pirkanmaan käräjäoikeus Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 03.03.2016 Vaasan hovioikeus Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 03.03.2016 puheenjohtaja Kimmo Vanne, Suomen tuomariliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 03.03.2016 hallituksen puheenjohtaja Iina-Mari Supperi, Nuoret Lakimiehet ry Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 03.03.2016 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 03.03.2016 Kuntatyönantajat Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 03.03.2016 puheenjohtaja Kimmo Vanne, Suomen tuomariliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 09.03.2016 käräjätuomari Petra Spring, Suomen Lakimiesliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 09.03.2016 esittelijäneuvos Pasi Pölönen, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 09.03.2016 apulaisprofessori Sakari Melander Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 30.03.2016 Ahvenanmaan hallintotuomioistuin Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp PeV 31.03.2016 hallitusneuvos Anne Hallavainio, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp PeV 31.03.2016 hallitusneuvos Anne Hallavainio, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp PeV 31.03.2016 presidentti Pekka Vihervuori, korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp PeV 31.03.2016 presidentti Mikko Könkkölä, Helsingin hovioikeus Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp PeV 31.03.2016 esittelijäneuvos Pasi Pölönen, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp PeV 31.03.2016 professori Juha Lavapuro Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp PeV 31.03.2016 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp PeV 31.03.2016 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 01.04.2016 Ahvenanmaan hallintotuomioistuin Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp PeV 06.04.2016 oikeusneuvos Ilkka Rautio, korkein oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp PeV 06.04.2016 hallitusneuvos Anne Hallavainio, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 07.04.2016 presidentti Timo Esko, korkein oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp PeV 19.04.2016 presidentti Jorma Saloheimo, työtuomioistuin Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp PeV 19.04.2016 professori Ulla Liukkunen Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 29.04.2016 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 29.04.2016 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 12.05.2016 hallitusneuvos Anne Hallavainio, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 12.05.2016 hallitusneuvos Anne Hallavainio, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 12.05.2016 hallitusneuvos Anne Hallavainio, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 12.05.2016 hallitusneuvos Anne Hallavainio, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 12.05.2016 hallitusneuvos Anne Hallavainio, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 19.05.2016 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 31.05.2016 neuvotteleva virkamies Joanna Autiovuori, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 31.05.2016 hallitusneuvos Anne Hallavainio, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 31.05.2016 hallitusneuvos Anne Hallavainio, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 01.06.2016 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 14.06.2016 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 7/2016 vp LaV 14.06.2016 Suomen tuomariliitto ry Asiantuntijalausunto 
Latest publish 20.3.2017 15:37