Latest publish 15.9.2021 11.18
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 7/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
08.05.2020
Säädöskokoelma
316/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki arvopaperimarkkinalain 12 luvun muuttamisesta
Vahvistettu
08.05.2020
Säädöskokoelma
317/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 3 luvun 20 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
08.05.2020
Säädöskokoelma
318/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki maksulaitoslain 8 a §:n muuttamisesta
Vahvistettu
08.05.2020
Säädöskokoelma
319/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä13.02.2020AllekirjoittajavaltiovarainministeriKatri KulmuniAllekirjoittajaValtiovarainministeriöEsittelijähallitussihteeriJonna KuparinenValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

14.02.2020
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

18.02.2020
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

03.04.2020
Mietintö pantiin pöydälle 6.4.2020 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

06.04.2020
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Ensimmäinen käsittely

06.04.2020
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 7/2020 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

09.04.2020
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 7/2020 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

09.04.2020
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

14.04.2020
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut20.02.2020
Käsittely päättynyt01.04.2020

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan

Asiasanat

arvopaperimarkkinatasetukset (säädökset)arvopaperitvalvontadirektiivitrahoitusmarkkinatpienet ja keskisuuret yrityksetlistautuminenrahoituslaitoksetFinanssivalvontaEuroopan unioni